Stres - diagnoza i terapia

Czy wiesz że….

Osoby z wyższą odpornością na stres i większymi umiejętnościami relaksacji osiągają wyższe pozycje zawodowe!

Wstęp

Dobre zdrowie i samopoczucie to naturalne pragnienie każdego człowieka. Jest to stan trudny do osiągnięcia ponieważ życie we współczesnym świecie często poddaje nas różnego rodzaju stresom.

Stresujemy się prawie wszystkim gdyż świat szybko się zmienia.

Większość osób pytanych o to co stresuje je najbardziej odpowiada, że:                     ”negatywne doświadczenia, które pogarszają stan życia, obniżają jego jakość.”     Jest to tylko połowiczna racja.

Jak jest naprawdę? Według psychologów głównym źródłem stresu jest zmiana, niezależnie od tego, czy jest to zmiana na lepsze czy na gorsze.

Dlaczego tak się dzieje?  To co znamy jest przewidywalne, bezpieczne, nie wymaga od nas wysiłku. Zmiana wręcz przeciwnie. Po pierwsze jest  to wielka niewiadoma, po drugie pociąga za sobą konieczność reorganizacji i adaptacji do nowych warunków, a to obciąża naszą psychikę.

Co to jest stres?

Stres potocznie kojarzony jest z ujemnym  przeciążeniem, wywołanym sytuacją trudną, konfliktową, chorobą, przykrym przeżyciem, zmartwieniem, ale też wpływem bodźców fizycznych, np. hałasu.

Ogólnie rzecz ujmując jest to :„stan mobilizacji sił organizmu będący reakcją na negatywne bodźce fizyczne i psychiczne, mogący doprowadzić do zaburzeń czynnościowych”.

Jak stres wpływa na zdrowie?

Stres angażuje ludzi fizycznie i emocjonalnie. Podając za Amerykańskim Instytutem Stresu, prawie 90% problemów zdrowotnych ma związek ze stresem.

Zbyt duża ilość stresu może przyczynić się do wywołania wielu problemów ze zdrowiem obejmujących choroby serca, nadciśnienie, udary, depresję, nerwicę lękową , zaburzenia snu a także upośledzić funkcjonowanie np.w pracy, w szkole.

Jak można zarządzać stresem z wykorzystaniem metody Biofeedback i Neurofeedback?

  • Krok pierwszy – diagnoza reakcji na stres, ustalenie profilu stresu fizjologicznego

  • Krok drugi – indywidualnie dobrany trening - nauka samoregulacji, czyli kontroli reakcji fizjologicznych nawet w warunkach stresu

  • Jak wygląda diagnoza reakcji na stres oraz ustalanie profilu stresu fizjologicznego?

    W trakcie sesji diagnostycznej pacjent podłączony jest do aparatury EEG Biofeedback   z wykorzystaniem  różnych czujników (sensorów ):

    Sensora SEMG-MyoScan Pro 

  • (rys.poniżej) , który rejestruje powierzchniowe napięcie mięśniowe.  Stosowany jest w czasie treningu do nauki relaksacji i kontroli reakcji na stres, a także jako pomoc w uświadomieniu napięcia mięśni z obszaru głowy, szyi oraz pleców. Może też służyć jako narzędzie treningu kontroli wybranych grup mięśniowych.  Sensor umieszczany jest na obszarze obejmującym dany mięsień za pomocą samoprzylepnych, jednorazowych elektrod.

Sensora Respiration-Flex/Pro

(rys.poniżej)- sensor oddychania wykorzystuje wrażliwy na rozciąganie i wytrzymały elektroniczny czujnik mierzący aktywność oddechową, zamontowany na pasku zapinanym na rzep, dla pomiaru amplitudy i rytmu oddychania. Pomiary mogą być wykorzystane do treningu Biofeedback w celu nauki prawidłowego wzorca oddechowego, jak również jako element diagnozy. Pasek z sensorem owijany jest wokół brzucha lub klatki piersiowej pacjenta.

Sensora HR/ BVP  

(rys. poniżej)- służy do pomiaru objętości pulsu, zmienności rytmu serca . Dzięki zastosowaniu podczerwieni pozwala zmierzyć takie parametry, jak: tętno, amplituda BVP, kształt fal BVP, zmienność HRV. Jest sensorem, zakładanym na palce, który mierzy rytm serca, amplitudę tętna, RSA i HRV biofeedback w celu monitorowania peryferyjnego krążenia krwi i treningu relaksacji.

Sensora TEMP

(rys. poniżej)-służy do pomiaru temperatury skóry. Umieszcza się go na palcu dłoni w celu kontrolowania zmian temperatury obwodowej ciała. Umożliwia to prowadzenie treningu ochładzania lub ocieplania dłoni przez zwiększanie lub zmniejszanie przepływu krwi. 

Sensora przewodności skóry/GSR (SC)

(rys. poniżej)-służy do wykonywania pomiarów aktywności elektrodermalnej skóry. Mierzy zmiany w potliwości, które spowodowane są zwiększonym lub zmniejszonym poziomem stresu. Jest to najbardziej znany w psychofizjologii pomiar, który odzwierciedla reakcję na stres, przeżywane emocje, poziom aktywności.

W trakcie badania reakcji na stres pacjent poddawany jest krótkim testom obciążeniowym ( stresującym ) na przemian z relaksacją. Celem tej diagnozy jest ustalenie:

- jakim zmianom podlegają pomiary parametrów napięcia mięśniowego, tętna oraz oddychania podczas stresu,

- czy po doświadczeniu stresu pomiary wracają do linii bazowej, czyli tej, która była podczas relaksu.

Istotnym wskaźnikiem dobrego stanu zdrowia jest powrót do  wartości linii bazowej w sensie psychologicznym i fizjologicznym. Jeśli tak się nie dzieje stres się kumuluje i może dojść do przeciążenia organizmu czyli bycia w stanie ciągłego zestresowania.

       Ekran diągnozujący   parametry fizjologiczne podczas badania reakcji na stres.

Ze wszystkimi zmianami parametrów pacjent zapoznaje się za pomocą specjalistycznych ekranów diagnostycznych, przeprowadzających analizę statystyczną i przedstawiających dane ilościowo i w formie graficznej.

Uzyskane w ten sposób dane służą do zaplanowania indywidualnego treningu –nauki samoregulacji, czyli kontroli takich parametrów fizjologicznych jak napięcie mięśniowe, oddech, tętno, zmienność HR.

Przykład ekranu, na którym pacjent trenuje napięcie mięśniowe.

W trakcie treningów pacjent zapoznaje się również z innymi technikami relaksacyjnymi: treningiem autogennym Schulca, treningiem Jacobsona, wizualizacją, medytacją.

Uzupełnieniem treningu fizjologicznego może być trening EEG Biofeedback np. alpha/theta, który wprowadza pacjenta w stan głębokiej relaksacji.

W celu wyciszenia pacjenta i uzyskania przez niego  stanu głębokiej relaksacji, na poziomie fizjologicznym i umysłowym,  prowadzimy trening alpha/theta.

Trening ten  sprzyja kreatywności i twórczości, a wg badaczy poprawia też jakość wykonywanych utworów muzycznych.


 

 

 

 

 

 Zapraszamy na trening/ terapię Biofeedback

WDI 2013