O nas

 • mgr Tatiana Gorzkowska – Wiatrowska

Jestem emerytowanym pedagogiem z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w placówkach oświatowych. W latach 2001 - 2011 pracowałam w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bytomiu na stanowisku pedagoga szkolnego. Podstawowym wykonywanym przeze mnie zadaniem była pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom nie radzącym sobie z różnymi problemami, w tym trudnościami w nauce. Były to różne formy pomocy: czynności diagnostyczne, interwencja kryzysowa, elementy terapii itp. Zajmowałam się również poradnictwem dla rodziców. Byłam postrzegana jako osoba kompetentna i skuteczna w swoim działaniu czego dowodem są Nagrody Dyrektora Szkoły, Nagroda Prezydenta Miasta Bytomia, Medal Edukacji Narodowej.

Praca z ludźmi, a zwłaszcza z dziećmi, jest moją pasją. W tej pasji kieruję się  wiarą, że ludzie są z natury dobrzy, a w każdym człowieku tkwi potencjał, który trzeba rozwijać. Pod koniec mojej pracy zawodowej zainteresowałam się terapią i wraz z grupą młodych entuzjastów, posiadających kwalifikacje w tym zakresie, postanowiłam otworzyć Pracownię Neurofeedback, Terapii i Wspierania Rozwoju. Zapraszam do korzystania z naszej oferty dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Kwalifikacje:

 •  Studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej        na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Niepubliczny Ośrodek
        Doskonalenia Nauczycieli „Elpax” w Bytomiu.

  Szkolenie Trener EEG Biofeedback I i II stopnia BIOMED Centrum
        Rehabilitacji  Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.

  Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych z wykorzystaniem metody EEG-
       Biofeedback oraz wsparcia farmakologicznego  BIOMED Centrum
       Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.

  Szkolenie „Wspieranie harmonijnego rozwoju wg metody Kinezjologii
        Edukacyjnej dr Paula E. Dennisona” ,T.R.A.D. „SZANSA” w Warszawie .

mgr Barbara Wiatrowska

Od 16 lat jestem nauczycielem wychowania fizycznego w gimnazjum. Pracuję w szkole, ponieważ zawsze lubiłam pracę z dziećmi i młodzieżą. Już od czasu szkoły średniej zajmowałam się dziećmi jako wolontariusz. W swojej pracy skupiam się na zdrowiu, bezpieczeństwie i zadowoleniu z wysiłku fizycznego. Bardzo lubię uprawiać aktywność ruchową: fitness, bieganie i pływanie.

Jestem również fizjoterapeutą z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami neurologicznymi. Podążając za nowoczesnymi metodami w rehabilitacji zainteresowałam się terapią EEG Biofeedback, która pozwala usprawniać umysł i ciało. Jest to bardzo nowoczesna metoda, w której drzemie duży POTENCJAŁ. Oczywiście posiadam uprawnienia  i spore już doświadczenie do prowadzenia terapii EEG Biofedback. Obecnie jestem właścicielem gabinetu pod nazwą Pracownia Biofeedback Potencjał. 

Kwalifikacje:

Magister Fizjoterapii – specjalizacja „Odnowa biologiczna”, Akademia
  Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”, Akademia Wychowania
  Fizycznego w Katowicach,
Studia podyplomowe „Wychowanie fizyczne” ”, Akademia Wychowania
  Fizycznego w Katowicach.
Studia podyplomowe „Wychowanie do życia w rodzinie”, Uniwersytet Śląski
  w Katowicach.

  •  Szkolenie Trener EEG Biofeedback I stopnia BIOMED Centrum Rehabilitacji                 Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.

 

Szkolenia i kursy:

Kurs aerobiku, kurs step-aerobiku,
Kurs terapii wodnej,
Kurs wychowawców kolonijnych,
Warsztaty metodyczne CMC wg metody E. Scherer,
liczne szkolenia z zakresu nauczania wychowania fizycznego.

 

Zapraszamy na trening/ terapię Biofeedback

WDI 2013