O pracowni

Pracownia jest prywatnym gabinetem oferującym kompleksową pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W naszym gabinecie otrzymasz wsparcie i pomoc dla dzieci i młodzieży z różnymi problemami i dysfunkcjami rozwojowymi, z trudnościami w nauce szkolnej oraz z problemami emocjonalnymi i społecznymi. Prowadzimy konsultacje oraz zajmujemy się terapią, prowadzimy zajęcia wspomagające rozwój dziecka. Zadaniem naszych specjalistów jest:

wspomaganie rozwoju dziecka,
dotarcie do przyczyn problemów dziecka poprzez specjalistyczną diagnozę,
  a następnie podjęcie odpowiednich form terapii,
zapobieganie problemom w funkcjonowaniu rodziny,
pomoc i wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci.

Ponieważ naszym przesłaniem jest inspirowanie ludzi – dzieci, młodzież i osoby dorosłe do nieustannego rozwoju oraz korzystania z własnego potencjału w różnych obszarach życia oferujemy również pomoc osobom dorosłym doświadczającym trudności emocjonalnych, nie radzącym sobie z codziennością, ze stresem, pragnącym wzmocnić swoje poczucie wartości.

Natomiast wszystkim osobom, które chcą poprawić swoja sprawność: sportowcom, artystom, maturzystom, studentom, dziennikarzom, kadrze kierowniczej proponujemy trening EEG Biofeedback, „gimnastykę mózgu”, poprawiającą efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomagającą odpowiednio się zrelaksować, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększającą kreatywność i pozytywne myślenie, poprawiającą szybkość uczenia się. Do przeprowadzania treningu stosujemy najnowszą aparaturę amerykańską, pozwalającą na osiąganie najlepszych efektów w oparciu o wyniki ilościowych badań diagnostycznych.

Właścicielem i kierownikiem Pracowni jest Pani Tatiana Gorzkowska-Wiatrowska, emerytowany pedagog z wieloletnim stażem pracy w placówkach oświatowych, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback I i II stopnia. Pani Tatiana kieruje zespołem młodych ludzi, specjalistów i pasjonatów, dla których „praca z ludźmi” jest swoistym powołaniem. W naszym podejściu do klienta kierujemy się zasadami uczciwości, empatii, profesjonalizmu oraz poufności w zakresie wszelkich danych.

Zapraszamy na trening/ terapię Biofeedback

WDI 2013