Uczniowie szkół artystycznych

EEG Biofeedback ma zastosowanie do trenowania sprawności muzycznej. Od 2002 r. jest częścią programu nauczania w konserwatorium Royal Conservatoire w Londynie.

Niezależnie od poziomu, na jakim znajduje się uczestnik treningu, może on dzięki treningowi osiągnąć poziom jeszcze wyższy.

Trening pozwala:
poprawić kondycję umysłową i fizyczną,
poprawić i przedłużyć koncentrację uwagi, usprawnić motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową,
zwiększyć odporność na stres,
podnieść samoocenę i pewność siebie,
pokonać tremę, napięcie wewnętrzne.

Dla artystów działających twórczo nie bez znaczenia powinien pozostawać fakt, że pod wpływem biofeedbacku wzrasta sensoryczna ostrość (ostrość zmysłowa) oraz umiejętności poznawcze związane z wrażeniami. Biofeedbackiem można modulować doznania zmysłowe, jakie dokonują się za pomocą układu zmysłów, lecz również podwyższać poziom sensorycznego uczenia się.


Zapraszamy na trening/ terapię Biofeedback

WDI 2013